Jdi na obsah Jdi na menu
 


SENIOŘI 2018

1. 1. 2015

ČTVRTEK 6. 9.

 

5. - 9. 6. 2018 POBYT SENIORŮ STŘEDISKO - KARMEL - SMILOVICE

Heslo: Album jak má být! – V Kristu jsme povoláni

 

úterý

5.6.

900

První snímek: „Rentgenový“ před narozením – Ž 139,1-18

Lukaš Štefek

1600

V Kristu jsme povoláni: ke spasení – 1 Pt 1,1-21

Milan Pecka

středa

6.6.

900

Druhý snímek: Z dětství – Ž 78,1-8

Karin Roiková

1600

V Kristu jsme povoláni: k účasti v Boží rodině – 1 Pt 1,22-2,10

Jiří Chodura

1900

Večerní program: skupina z Komorní Lhotky ( Marek a spol)

čtvrtek

7.6.

900

Třetí snímek: Z mládí – Ž 71,5­-9.14-19 a Ž 144,12

Třanovice

1600

V Kristu jsme povoláni: ke svědectví nevěřícím slovem i životem – 1 Pt 2,11-3,17

1230: projížďka koňským povozem; vystoupení: Akord; mužský pěv. sbor

pátek

8.6.

900

Čtvrtý snímek: Ze života v plné síle – Ž 33,12-22

Zpověď a Večeře Páně

Martin Piętak

1600

V Kristu jsme povoláni: ke slávě spasených v Božím království – 1 Pt 5,1-11

Josef Tomala +housle

sobota

9.6.

900

Pátý snímek: Ze stáří – Ž 92,13-16

Stanislav Kaczmarczyk

 

2. 9. - 7. 9. 2018 POBYT SENIORŮ CHATA LÍPA - OLDŘICHOVICE

2. 9. 2018 – NEDĚLE 17:00 – 18:00 – PŘÍJEZD – UBYTOVÁNÍ

18:00 – 18:30 – VEČEŘE

19:00 – 20:30 – ZAHÁJENÍ POBYTU BOŽÍM SLOVEM

3. 9. – 6. 9. 2018

PONDĚLÍ – ČTVRTEK

08:00 – 08:30 – SNÍDANĚ

09:00 – 10:30 – DOPOLEDNE U BOŽÍHO SLOVA A PÍSNÍ

12:00 – 13:00 – OBĚD

16:00 – 17:30 – ODPOLEDNE U BOŽÍHO SLOVA A PÍSNÍ

18:00 – 18:30 – VEČEŘE

19:00 – 20:30 – VEČER SETKÁNÍ S HOSTY

5. 9. 2018 STŘEDA – ODPOLEDNE 13:00 – 15:00 – VÝLET 

7. 9. 2015 – PÁTEK

08:00 – 08:30 – SNÍDANĚ

09:00 – 10:30 – ZAKONČENÍ POBYTU BOŽÍM SLOVEM

12:00 – 12:30 – OBĚD

13:00 – 14:00 – BALENÍ– ODJEZD

NEDĚLE 2. 9. 

19:00

 MAT 8, 19 - 21 ZÁJEMCI O UČEDNICTVÍ

– MISTŘE, BUDU TĚ NÁSLEDOVAT

PONDĚLÍ 3. 9.

9:00

 1.kap. - Jonáš poslán do Ninive.

PONDĚLÍ 3. 9.

16:00

 MAT 8, 1-4 MALOMOCNÝ

– PANE, CHCEŠ-LI, MŮŽEŠ MĚ OČISTIT

PONDĚLÍ 3. 9.

19:00

 SVĚDECTVÍ

ÚTERÝ 4. 9.

9:00

 2.kap. - Bůh vytrhuje Jonáše ze smrti.

ÚTERÝ 4. 9.

16:00

 MAT 8, 5 -13 OCHRNUTÝ

- PANE, NEJSEM HODEN, ABYS VSTOUPIL POD MOU STŘECHU

ÚTERÝ 4. 9.

19:00

 MISIJNÍ PRÁCE V ZAHRANIČÍ 

STŘEDA 5. 9.

9:00

 3.kap. - Jonáš káže v Ninive.

STŘEDA 5. 9.

13:00

 VÝLET 

STŘEDA 5. 9.

16:00

 MAT 15, 21-28 MATKA V KÁNI

– PANE, POMOZ MI

STŘEDA 5. 9.

19:00

 JEŽÍŠ KRISTUS LÉKAŘ DUŠE I TĚLA

ČTVRTEK  6. 9.

9:00

 4.kap.- Rozlobený Jonáš si žádá smrt. + VEČEŘE PÁNĚ

ČTVRTEK 6. 9.

16:00

 LUK 5, 1- 11 ŠIMON PETR

 – VŽDYŤ JÁ JSEM ČLOVĚK HŘÍŠNÝ

ČTVRTEK 6. 9.

18:00

 KONCERT DECHOVÉ HUDBY

ČTVRTEK 6. 9.

19:00

 FILM

PÁTEK 7. 9.

9:00

 LUK 18, 35 -43 SLEPÝ

– PANE, AŤ VIDÍM

 

27. 10. 2018 DEN SENIORŮ STŘEDISKO - KARMEL - SMILOVICE